Thursday, June 30, 2011

Veeralayam Jain Tirth KATRAJ - PUNE Panyas   Dr. Shri  Arunvijayji  Maharaj
MUMBAI– PUNE  N.H.4, KATRAJ  BY  PASS  AMBEGAON( KHU ), PO. JAMBHULWADI, PUNE  411 046.
TEL:- 020-20204057 ; Cell No:-.+91-9326230914 ; +91-9763815070 ;
 
 
Pujya  Panyas   Dr. Shri  Arunvijayji  Maharaj
 
CHATURMAS  PRAVESH
ASHADHI  BIJ(2) SUNDAY 3rd  JULY , 2011
TIME  8.00 AM.
 
SHANKESHWAR   PARSHWANATH   JAIN DEHRASAR
 
PREASANT  PALACE  JAIN DEHRASAR
NARYAN  DHABOLKAR  ROAD,
NEPEANSEA  ROAD,
MUMBAI :- 400006.
 
 
SAAMIYU
 7.30 AM.
FROM:-MATRUASHiSH JAIN SOCIETY
NEPEANSEA  ROAD,
MUMBAI.
 
  •  
VACHNA
DAILY AT 7.30  TO  8.30 AM
ADISHWAR  JAIN  DEHRASAR 
DARIYA MAHAL
NEPEANSEA  ROAD.
  •  
VYAKHYAN  MALA 
DAILY AT 9.00  TO  10.00 AM.
JAIN  KARMA  PHILOSOPHY
  •  
DAILY AT 3.00  TO 4.00 PM.
ON
PRAMATMA  TATVA
DEV  CHANDRA  STAVAN  CHOWISY
  WITH
CHITRA  PRAVACHAN  MALA

Sunday, February 13, 2011

Jain Tirthankar Sculpture


Sthaver Muniraj 
ni 25" inch 
ni Ratna Pratima 
"Aueinterni"Stone.


Acharya Maharaj 
ni 31"inch 
ni Ratna Pratima 
"Aueinterni"Stone.


Acharya Maharaj 
ni 31"inch 
ni Ratna Pratima 
"Aueinterni"Stone.


Acharya Maharaj 
ni 31"inch 
ni Ratna Pratima
"Aueinterni"Stone.


Agampurus 
ni 13"inch 
ni Ratna Pratima
"Rock Crystal"Stone.


Agampurus 
ni 31"inch 
ni Ratna Pratima
"Aueinterni"Stone.


Agampurus 
ni 31"inch 
ni Ratna Pratima
"Aueinterni "Stone.


Dhanna Anagar 
ni 31" inch 
ni Ratna Pratima 
"Aueinterni"Stone.


Dhanna Anagar 
ni 25"inch 
ni Ratna Pratima 
"Aueinterni"Stone.


Guru Maharaj 
ni 31"inch 
ni Ratna Pratima 
"Aueinterni"Stone.


Kayotsarga Mudra 
ni 31"inch 
ni Ratna Pratima 
"Aueinterni"Stone.


 Sadhak Muniraj 
ni 25" inch 
ni Ratna Pratima 
"Aueinterni"Stone.


Sadhak Muniraj 
ni 25" inch 
ni Ratna Pratima 
"Aueinterni"Stone.


Sadhu Maharaj 
ni 31"inch 
ni Ratna Pratima 
"Aueinterni"Stone.


Sadhu Maharaj 
ni 25" inch 
ni Ratna Pratima 
"Aueinterni"Stone.


Saraswatia Davi 
ni 25" inch 
ni Ratna pratima 
"Aueinterni."Stone.


Shri Abhinandan Swami 
ni 21"inch 
ni Ratna Pratima 
"Aueinterni"Stone.


 Shri Kunthunath 
ni 21"inch 
ni Ratna Pratima 
"Aueinterni"Stone.


 Shri Kunthunath 
ni 21"inch 
ni Ratna Pratima
"Aueinterni"Stone.


Shri Mahavir Swami 
ni 21"inch 
ni Ratna Pratima 
"Rock Crystal "Stone.


Vardhaman Swami 
ni Shashvat jin 
ni 21"inch 
ni Ratna Pratim
"Rose Quarts"Stone.


 Shri Mahavir Swami 
ni Kevalgyan 
ni Nudravali 
ni 31"inch 
ni Ratna Pratim
"Aueinterni"Stone.


Shri Mallinath 
ni 21" inch 
ni Ratna Pratima
"Aueinterni"Stone.


Shri Muni Suvrat Swami 
ni 21"inch 
ni Ratna Pratima
"Aueinterni"Stone.


Muni Suvrat Swami 
ni 11"inch 
ni Ratna Pratim
"Aueinterni"Stone.


Shri Padma Prabh Swami 
ni 9"inch 
ni Ratna Pratim
"Rose Quarts"Stone.


Shri Padma Prabh Swami 
ni 21"inch 
ni Ratna Pratima
"Aueinterni"Stone.


Shri Parsvanath 


Shri Sammetshikhar Parsvanath 
ni 31"inch 
ni Ratna Pratima
"Aueinterni"Stone.


Shri Parsvanath
ni 9"inch
ni Ratna Pratima
"Aueinterni"Stone.


Shri Sammetshikhar Parsvanath 
ni 31"inch 
ni Ratna Pratima
"Aueinterni"Stone.


Shri Shantinath 
ni 21"inch 
ni Ratna Pratima
"Aueintern"Stone.

Shri Sthulibhadra Swami 
ni 31"inch 
ni Ratna Pratim
"Aueinterni"Stone.


Shri Sthulibhadra Swami 
ni 31"inch 
ni Ratna Pratima 
"Aueinterni"Stone.


Shri Sumatinath 
ni 21"inch 
ni Ratna Pratim
"Aueinterni"Stone.


Sthaver Muniraj 
ni 31"inch 
ni Ratna Pratima 
"Aueinterni"Stone.


Shri Vasupujya Swami 
ni 21"inch 
ni Ratna Pratima
"Aueinterni"Stone.


Shri Gautam Swami 
ni 31"inch 
ni Ratna Pratima
"Rock Crystal"Stone.
Shri Gautam Swami 
ni 13"inch 
ni Ratna Pratim
"Rose Quarts"Stone.

Saturday, February 12, 2011

Shri VISHASTHANAK JAIN TEMPLE

                      Bharat desh ni Maharastra Rajya ni Business Capital MUMBAI thi N.H.4 na expressway upar…Poona city ni pase…..KATRAJ GHAT ni parvat mala ni pahadi upper…… nisarg ramya……Prakmitik soundanya thi sushobhit …. Shantvatararam ma….sarvatha pradusham rahit ….shuda hawa-paniwala….khushmuma havakhavana girimathak “MINI HILL STATION SWAMP” VEERALAYAM  JAIN TIRTH…. Nirman thai rahyu che Shri Arunvijayji Maharaj ji ne neeshra ma thai raheal che.

              Tirtha ni pavitra bhoomi ma 20 Shikarowala-20 Mandir (Temples) tatnaSamavasran sahit…. Vishwa nu sarva pratham  SHRI  VISHASTHANAK  YANTRAMAYA  MAHA  PRASAD Bani ne taiyar thai gaya che.

             All Colourful Ratna Pratimas jain Temple of Shri VISHASTHANAK JAIN TEMPLE

Pratishta- Akshay Tritiya- 6th May 2011 na Shubh  hurjee ane 28 April thi 7 May 2011 sudhi 10 Dvas no pratishtha Mahotsav  nu  ayojan che.
1)       Shri Chandra Prabhu Bhagwan - Red colour ma….
2)       Shri Vimalnath bhagwan - Green Colour ma….
3)       Shri Munisuvrat Swami Bhagwan - Black colour ma….
Margaj Ratna (AUEINTERNI ) Upratna (Semi Precious) pashan ma
Cradi + Bhamandal vala panika  Sathe 81” inch  pona sat foot ni moti vishal Ratna Pratima Bharava na, Amjanshalaka- Pran Pratima- Ane pratishtana karavano Labh- Nana Nakarama Apvama Ave che. Koi Pn Bhai- bahen labh lai shake che- pratima ni neeche nam lakhashe.

Shri Arunvijay Maharaj ji.
VEERALAYAM JAIN TIRTH.
N.H.4. Katraj By Pass. Ambegaon (KHU)
Po-Jambhurwadi. Pune- 411046.
Maharashtra,
INDIA.
Conter- 9764665238, 9403975191
E-mail- veeralayamjaintith@gmail.com
www.veeralayam.com

Shri VISHASTHANAK  JAIN  TEMPLE
Shri VISHASTHANAK  JAIN  TEMPLE
Veeralayam Jain Tirth KATRAJ - PUNE
Veeralayam Jain Tirth KATRAJ - PUNE
BHOJANALAYAM
DHAMASHALA
Veeralayam Jain Tirth KATRAJ - PUNE
GAUSHALA


Shri Munisuvrat Swami
ni 81"inch
ni Ratna Pratima
"Aueinterni"Stone.
Shri Chandra Prabhu Semi
ni 81"inch
ni Ratna Pratima
"Aueinterni"Stone.


Shri SambhavNath 
ni 81"inch
ni Ratna Pratima
"Aueinterni"Stone.
 
Shri Vimalnath Semi 
ni 81"inch
ni  Ratna Pratima
"Aueinterni"Stone.
 veeralayamjaintirth@gmail.com